Now showing items 1-1 of 1

    • Religiøsitet og lokalitet. Embetsblikk på periferiens Norge 

      Andersen, Silja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-13)
      Temaet for oppgaven er en prestekone og en prest sine blikk på Sør-Varanger-samfunnet henholdsvis på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Det geografiske, kulturelle og sosiale rammeverket er lokalisert til Sør-Varanger, Norges grenseområde mot Russland og Finland. Sør-Varanger sees som periferi i forhold til et nasjonalt perspektiv, der nasjonsbygging og fornorskning sto sentralt som ...