Now showing items 1-1 of 1

    • Se i nåde til meg - syndige menneske : om syndsbekjennelsens plass i liturgien 

      Angell, May Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-19)
      ”Syndsbekjennelsen skal ut av gudstjenesten.” Det er et av forslagene fra arbeidet med liturgireform i Den norske kirke. I 2010 skal en gudstjenesteliturgi være ferdig. Kirkens liturgi knytter dagens kirke tilbake til oldkirken ved at flere av leddene har sin opprinnelse der og oppleves som umistelige for kirken. På den andre siden anses det som viktig at liturgien kommuniserer med samtidens mennesker. ...