Now showing items 1-1 of 1

    • Koiuranaiishi : en studie av en japansk kjærlighetsrite 

      Bakke, Fritz Hintringer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-06)
      Avhandlingen er basert på et feltarbeid utført over 3 måneder i Jishu jinja i Kyoto. Jeg fokuserer på besøkendes rituelle praksis tilknyttet en japansk kjærlighetsrite ved navn koiuranaiishi. Ved feltdata innhentet gjennom intervju og observasjon søker jeg å forstå hvordan unge japanere utfører og tenker rundt riten. Mitt analytiske perspektiv er hovedsakelig performanceteoretisk og jeg har benyttet ...