Now showing items 1-1 of 1

    • Res Gestae Divi Augusti kap. 34, en myteteoretisk analyse 

      Gjølstad, Njål P. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05)
      En studie av kap. 34 i tekstsamlingen Res Gestae Divi Augusti – Den hellige Augustus’ prestasjoner (RG). Jeg analyserer RG 34 i lys av religionsforskeren Bruce Lincolns myteteori om myte som ideologi i narrativ form, slik han presenterer den i boken Theorizing Myth fra 1999. Jeg har i avhandlingen benyttet meg av denne teorien i et forsøk på å belyse den nye statsmakten, principatet, som vokste frem ...