• Dovletje jirreden : kontekstuell verdiformidling i et sørsamisk miljø 

      Jernsletten, Jorunn L. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-11-20)
      Hovedfokus i oppgaven er hvordan tradisjoner fungerer som kontekster for formidling av kulturelle verdier i et sørsamisk miljø. På bakgrunn av feltarbeid på Sameskolen i Hattfjelldal presenteres kontekster som er sentrale i den sørsamiske kulturen i området. Disse er historie, slektskap, gamme-skikker, landskap, reindrift og duedtie (handtverk). I disse kontekstene formidles verdier gjennom en ...