Now showing items 1-1 of 1

    • 1. Kor. 11:23-26 : fellesskapet i menigheten 

      Johnsen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
      Apostelen Paulus kritiserer i sitt første brev til korinterne måten som de holder nattverdmåltidet på når de samles som menighet (1. Kor 11:17-34). Han retter oppmerksomheten mot ”partier” eller ”grupper” i menigheten i vers 19. Det er i oppgaven argumentert for at problemene i Korint ved ”Herrens måltid” ikke var forårsaket av teologiske eller religiøse forhold, men av sosial status og konvensjoner ...