Now showing items 1-1 of 1

    • 2 Kor 11:28-29 – μέριμνα og religiøs veiledning hos Paulus 

      Kiærbech, Henrik Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-11)
      På bakgrunn av den paulinske brevlitteraturen og Apostlenes gjerninger er denne oppgaven et historisk-kritisk forsøk på å danne et bilde av den religiøse veiledningen hos Paulus. Kjernen i oppgaven er en eksegese av 2 Kor 11:28-29. Her bruker Paulus begrepet μέριμνα, «pleie», «omsorg» eller «bekymring», et ord som i oppgaven drøftes som en mulig grunntanke i hans religiøse veiledningspraksis. Dessuten ...