Now showing items 1-1 of 1

    • Endring i liturgi – endringer i teologi? : en studie av endringene i Den norske kirkes dåpsliturgi fra 1920 til 2008 

      Nordkil, Arnt-Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
      Oppgaven tar for seg endringene som er gjort i Den norske kirkes dåpsliturgier fra endringen som fant sted i 1914 og som ble en del av kirkens alterbok i 1920, fram til den endringsprosessen som foregår i disse dager. Oppgavens hensikt er å se på hvorvidt at liturgiens ordlyd endres, får konsekvenser for hva slags teologi som uttrykkes gjennom liturgien og hva disse endringene eventuelt består i. ...