Now showing items 1-1 of 1

    • Børre Knudsens teologi mellom mystikk og kirkekamp 

      Skollevoll, Richard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-22)
      Denne oppgaven belyser Børre Knudsens teologi ved hjelp av to teologiske tradisjoner. Den ene er den kristne mystikken, og da særlig den lutherske mystikken. I mystikken er det det enkelte menneskes forening med Gud som kommer i fokus, samt erfaringen av denne foreningen, som i luthersk mystikk har sin grunnkategori i ydmykelsen/anfektelsen. Særlig viktig for å kunne plassere Knudsen i mystikken ...