• Legemiddelbruk i sykehjem. Samsvar mellom diagnose, anvendelsesområde og legemiddelbruk 

      Ahmed, Yasin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
      Bakgrunn Sykehjemspasienter lider ofte av multimorbiditet og bruker ofte flere legemidler samtidig. Dette gjør denne pasientgruppen mer utsatt for legemiddelinteraksjoner og mer utsatt for bivirkninger av legemidler. En av utfordringene i behandling av sykehjemspasienter har vært manglende dokumentasjon i forhold til diagnostikk og hva som har vært legemidlenes anvendelsesområde. Flere studier har ...