Show simple item record

dc.contributor.advisorSkinningsrud, Tone
dc.contributor.authorAukland, Marit Sollie
dc.date.accessioned2009-07-01T09:15:04Z
dc.date.available2009-07-01T09:15:04Z
dc.date.issued2009-05-15
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er aksjonslæring som redskap i pedagogisk utviklingsarbeid ved implementering av lese- og skriveopplæringsprogrammet Early Years Literacy Program (EYLP). Siktemålet er å undersøke om aksjonslæringa bidrar positivt i implementeringa, eventuelle forbedringer og i tilfelle endringer hvordan aksjonslæringa bidro i implementeringa og hvilke forbedringer den bidro til? Aksjonsforskninga ble organisert som en case studie av innholdet, endringsprosessen og endringsresultatet. Teoretisk grunnlag er: 1) lese- og skriveutvikling, tilpassa opplæring og forebygging, 2) pedagogisk utviklingsarbeid, 3) aksjonsforskning og aksjonslæring og 4) bestyrking (empowerment). Data framkommer ved triangulert kvalitativ metode. Analysen er basert på hermeneutisk metode. Undersøkelsen viser at aksjonslæringa bidrar til økt faglig bevissthet og kompetanse hos lærerne. Didaktisk kunnskap brukes, utvikles og bidrar til økt bevissthet og uttrykk for interne behov, økt bottom up engasjement og styrking. Aksjonslæringa bidrar positivt som drivende faktor i aksjonslæringsprosessen, til økt og svært godt samarbeid, til opplevelse av støtte i prosessen og i hverandre. Den bidrar til forbedringer, bedre tilpassa opplæring og økt kompetanse og bevissthet om behov for tilrettelegging for språklig utvikling, planer for å bruke språkleker som en del av EYLP, og for mulig aldersblanda undervisning. Aksjonslæringa bidrar også til forbedring og økt bevissthet for og behov for faglig utviklingsarbeid. Lærerne utvikler driv, energi, kontroll og ikke minst didaktisk kompetanse som skaper mer vellykket aksjonslæring. Lærerne gir uttrykk for økt mestring, økt kompetanse, økt fellesskap, økt faglig- og personlig trygghet. Dette er tegn på opplevelse av bestyrkning, på økt lærerkraft.en
dc.format.extent2024194 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1939
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1697
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectEarly Years Literacy Programen
dc.subjectEYLPen
dc.subjectaksjonslæringen
dc.subjectaksjonsforskningen
dc.subjecttilpassa opplæringen
dc.subjectlese- skriveopplæringen
dc.subjectdidaktikken
dc.subjectempowermenten
dc.subjectbestyrkningen
dc.titleDet må være matnyttig : aksjonslæring som redskap i implementering av Early Years Literacy Program (EYLP)en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record