Now showing items 1-1 of 1

    • Kravet til oppfinnelseshøyde for kombinasjonsoppfinnelser 

      Aaheim, Julie Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-14)
      Tema for avhandlingen er kravet til oppfinnelseshøyde for kombinasjonsoppfinnelser. Kravet er ett av patentlovens to materielle vilkår for patentmeddelelse, og stiller krav til oppfinnelsens innhold og kvalitet. Avhandlingens problemstilling er om det gjelder samme krav til oppfinnelseshøyde for kombinasjonsoppfinnelser som for andre oppfinnelser. For å besvare dette vil avhandlingen redegjøre for ...