Now showing items 1-1 of 1

    • Forsvarers taushetsplikt 

      Aarsland, Solveig Skretting (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-04-25)
      Oppgaven tar for seg temaet "forsvarers taushetsplikt". Det rettslige området for oppgaven er dermed strafferetten og straffeprosessretten. Oppgaven søker å klarlegge hvordan taushetsplikten for forsvarere i straffesaker oppstår, og hva innholdet i taushetsplikten er. I tillegg blir det foretatt en vurdering av utvalgte etiske problemstillinger forsvarer kan møte på i sitt yrke med taushetsplikten ...