Now showing items 1-1 of 1

    • Bosman-dommen i dag. Utviklingen av fotballens overgangsregler i lys av Bosman-dommen 

      Aas, Mats Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-02)
      Temaet for denne masteroppgaven er en analyse av hvordan fotballens overgangsregler har utviklet seg i lys av EF-domstolens avgjørele i Bosman-saken i 1995. Det redegjøres for Bosman-dommen og konsekvensene dommen fikk. I denne sammenheng belyses også hvordan situasjonen var før Bosman-dommen, og bakgrunnen for saken. Dommens ettervirkninger med tilhørende og etterfølgende regelendringer redegjøres ...