Now showing items 1-1 of 1

    • EØS-avtalens betydning ved allmenngjøring av lønnsvilkår i norske tariffavtaler. 

      Aas, Ragnar Helmersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-21)
      Avhandlingen vurderer omfanget av minstelønnsbegrepet i utsendingsdirektivet. Formålet har vært å belyse hvilke lønnselementer som inngår i minstelønnsbegrepet. Gjennom avhandlingen blir det vurdert hvordan norske allmenngjorte tariffavtaler er gjennomført, i lys av de kravene EØS-avtalen stiller. På den måten viser avhandlingen hvilke elementer som kan allmenngjøres, om de er riktig gjennomført og ...