Now showing items 1-1 of 1

    • Påtalemyndighetens legalitetskontroll med politiets etterforsking 

      Aftret, Ole Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-02)
      Avhandlingen omhandler den delen av påtalemyndighetens virksomhet som dreier omhandler legalitetskontroll med politiets etterforsking av mulig straffbare handlinger. Stort sett alt som foregår i en etterforsking er regelstyrt, og det kan oppstå spørsmål om etterforskingen utføres i henhold til disse reglene. Det er påtalemyndigheten som har ansvaret for at etterforskingen skjer i henhold gjeldende ...