Now showing items 1-1 of 1

    • Arbeidstakers vern mot diskriminering. Om bevis, bevisbyrde og effektivitet 

      Amlie, Stefan Slagstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-12)
      Avhandlingen tar for seg arbeidstakers vern mot diskriminering etter fire nye spesiallover om diskriminering som trådte i kraft 1.januar 2014: diskrimineringsloven om etnisitet , likestillingsloven , diskrimineringsloven om seksuell orientering og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven . Innholdet i reglene om bevis og bevisbyrde analyseres og det stilles deretter spørsmål om de er egnet til å ...