Now showing items 1-1 of 1

    • Muligheten for å få fastsettelsesdom for brudd på barnekonvensjonen 

      Dahl-Hoaas, Benedicte Victoria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-12-15)
      Utgangspunktet for avhandlingen var plenumsdommen, Rt-2012-2039, som fastslo at det ikke kan kreves fastsettelsesdom for brudd på FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen). Hovedproblemstillingen for avhandlingen er om det er mulig å få fastsettelsesdom for brudd på barnekonvensjonen, og hvilken betydning det vil ha å kunne få slik fastsettelsesdom.