Now showing items 1-1 of 1

    • Vilkår og beregning av tilleggspensjon for unge uføre i medhold av Folketrygdloven § 3-21 

      Dalberg, Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-15)
      Formålet med oppgaven vil være å gjøre rede for hvilke unge uføre som har rett til garantert tilleggspensjon i medhold av folketrygdloven § 3 -21, og hvem som faller utenfor etter lovendringen i 1997. Videre er formålet med oppgaven å gjøre rede for beregningen av garanterte tilleggspensjon, og vise forskjellen mellom en pensjon som ytes til unge uføre som faller inn under garanti ordningen ...