Now showing items 1-1 of 1

    • Straffeloven § 201 a : "grooming" 

      Dale, Jeanette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-03)
      Oppgaven handler om strl. § 201 a og tar for seg vilkår for straff og anvendelse av bestemmelsen i praksis, da særlig i forhold til politiprovokasjon. I tillegg blir det foretatt en rettspolitisk vurdering.