Now showing items 1-1 of 1

    • Grunneierens tilpasningsplikt ved ekspropriasjon av landbrukseiendommer. En redegjørelse av tilpasningspliktens innhold 

      Dullum, Sandra Persdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-01-05)
      Tema for denne oppgaven er prinsippet om grunneierens tilpasningsplikt ved ekspropriasjon av landbrukseiendommer. Formålet er å klargjøre innholdet i tilpasningsplikten. Oppgaven skal først og fremst forsøke å belyse hva som er innholdet i dette prinsippet og videre om det er mulig å fastsette noen grense for tilpasningspliktens rekkevidde. Innholdet og rekkevidden av prinsippet undersøkes i lys ...