Now showing items 1-1 of 1

    • Gråsoneavtalen mellom Norge og Russland 

      Eliassen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-05)
      Først en gjennomgang av reglene for økonomiske soner, i forhold til hva som kan reguleres og hvordan adgang er til å føre kontroll med områdene. Starte med den generelle framveksten av økonomiske soner, og reguleringen av disse. Etter dette er etableringen av den norske økonomiske sonen er en naturlig konsekvens. Dermed en gjennomgang av reglene for den norske økonomiske sonen, med et hovedfokus ...