Now showing items 1-1 of 1

    • Beiterettighetene ved Altevannsområdet 

      Indseth, Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-15)
      Bakgrunnen for temaet er dagens faktiske og rettslige tvist mellom den svenske samebyen Saarivuoma og norsk reindriftsforvaltning. Etter at reinbeitekonvensjonen av 1972, mellom Norge og Sverige, opphørte i 2005 har reindriftssamene fra Saarivuoma kommet tilbake til Altevannsområdet, det området de hadde fått erkjent rettigheter til i Rt. 1968 s. 429, men som de så mistet ved reinbeitekonvensjonen ...