Now showing items 1-1 of 1

    • Finansiering av terror : business, krig eller kriminalitet 

      Iversen, Remi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-15)
      Finansiering av terror – business, krig eller kriminalitet er en oppgave om forbudet mot finansiering av terrorvirksomhet (terrorisme) i norsk strafferett jfr. strl. § 147 b, herunder er også forbudet mot terrorhandlinger (strl. § 147 a). Oppgaven drøfter bl.a. tiltakene som er iverksatt mot finansiering av terrorvirksomhet gjennom hvitvaskingsloven (hvvl.). Også forskjellene og likhetene mellom ...