Now showing items 1-1 of 1

    • Objektiv kumulasjon av voldgiftsregulerte krav 

      Jacobsen, Andreas Skjevik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-02)
      Oppgaven omhandler adgangen til objektiv kumulasjon etter tvl. § 15-1 når ett eller flere krav er regulert av voldgiftsavtale, jf. vogl. §§ 9 og 10. En voldgiftsavtale reiser flere spørsmål i tilknytning til objektiv kumulasjon for domstolene. For det første må det tas stilling til den prinsipielle stillingen til voldgiftsregulerte krav ved domstolene. For det andre reiser objektiv kumulasjon særlige ...