Now showing items 1-1 of 1

    • Misforholdsbegrensing av utbedringsplikten i bustadoppføringslova §32 

      Jakobsen, Bjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-02)
      Tema for avhandlingen er begrensning av entreprenørens plikt til å rette en mangel når rettingen vil volde urimelig kostnad eller ulempe jfr § 32 første ledd i lov nr 43/1997 bustadoppføringslova (buopfl). I rettslitteraturen omtales dette gjerne som misforholdsbegrensning.