Now showing items 1-1 of 1

    • Gjelder Svalbardtraktaten også økonomisk sone og kontinentalsokkel? 

      Jakobsen, Kathrine Gry (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-15)
      Avhandlingen er en nærmere analyse av hvorvidt Norge kan etablere maritime soner utenfor Svalbards territorialfarvann. Videre gjøres en nærmere analyse av hvorvidt Svalbardtraktaten gjelder i de maritime soner utenfor Svalbards territorialfarvann.