Now showing items 1-1 of 1

    • Aksjeselskapers vinningsformål 

      Jakobsen, Lisa Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-03)
      Oppgaven omhandler aksjeselskapers vinningsformål. Det redegjøres for vinningsformålets rettslige og økonomiske forankring og det nærmere innholdet i vinningsformålet.