Now showing items 1-1 of 1

    • Sitatrett vurdert opp mot ideelle rettigheter - med sampling som eksempel 

      Landsverk, Mariann Holtskog (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-02)
      Sitatretten er en av de mest inngripende innskrenkningene i opphavsmannens enerett, og spiller en viktig rolle i flere sammenhenger. Et relevant spørsmål i forhold til utøvelsen av sitatretten er forholdet til de- i utgangspunktet- ufravikelige rettighetene opphavsmannen har i forbindelse med sitt verk. Hva skjer så når disse to grunnleggende opphavsrettslige prinsippene kommer i motstrid med ...