Now showing items 1-1 of 1

    • Fotballens regler om lokalt utviklede spillere - en EØS-rettslig vurdering. 

      Larsen, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-15)
      Avhandlingens tema tar for seg NFFs regel om lokalt utviklede spillere og forholdet til EØS-avtalen art. 28 som omhandler bevegelsesfriheten for arbeidstakere innnenfor EØS-området. Den nærmere problemstillingen er om denne regelen er i strid med art. 28 på grunn av den begrensning regelen kan medføre for utenlandske fotballspillere. Det nærmere innhold av bestemmelsen reiser spørsmål regelen reelt ...