Now showing items 1-1 of 1

    • Miljøbombers rett til nødhavn 

      Larsen, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
      Avhandlingen tar for seg spørsmål knyttet til retten til adgang til nødhavn etter internasjonal rett og etter norsk rett. Videre drøftes spørsmål knyttet til erstatning for tap som har oppstått etter et utslipp i en nødhavnssituasjon.