Now showing items 1-1 of 1

    • Politiets rettslige adgang til bruk av skytevåpen 

      Larsen, Lise Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
      Når har politiet adgang til å avfyre skudd i tjenesten? Oppgaven behandler de rettslige rammene for våpenbruk hos politiet, herunder hvor grensen mellom lovlig og ulovlig avfyring av skudd i polititjenesten går.