Now showing items 1-1 of 1

    • Arbeidstakers vern mot gjengjeldelse. Om bevisbyrde og beviskrav - i teori og praksis. 

      Larsen, Ola Kristiansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-03)
      Avhandlingen omhandler regelen i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (heretter arbeidsmiljøloven eller aml.) § 2-5 som gir arbeidstaker et vern mot gjengjeldelse ved varsling. Innholdet i bestemmelsen vil bli analysert, før det vil bli sett på hvordan bestemmelsen fungerer i praksis. Hovedtyngden av avhandlingen omhandler bevisregelen i aml. § 2-5 første ledd.