Now showing items 1-1 of 1

    • Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger 

      Lejon, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-03)
      Temaet for avhandlingen er spørsmålet om i hvilken utstrekning arbeidsgiver kan innsnevre utvelgelsesområdet ved nedbemanninger. Saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7 utgjør rammen for denne vurderingen. Det rettslige utgangspunktet er at utvelgelseskretsen omfatter hele arbeidsgivers virksomhet. Virksomhetsbegrepet drøftes nærmere i avhandlingen. Fremstillingen har først og fremst som formål ...