Now showing items 1-1 of 1

    • Oppløsning av sameie etter jordskifteloven § 2 bokstav a og g 

      de Badts, June-Maria Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-12-16)
      Lov 21. desember 1979 om jordskifte gir virkemidler for å endre eiendommer eller bruken av eiendommene og tilhørende rettigheter. Avhandlingen er rettet mot § 2 bokstavene a og g som gir hjemmel til oppløsning og deling av sameie. Det foretas en fremstilling jordskifteoverrettspraksis hvor samtlige av avgjørelser vedrørende § 2 bokstavene a og g gjennomgås. Formålet med avhandlingen er å avdekke ...