Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBlix, Hilde Synnøve
dc.contributor.authorMickelsson, Ane Emilie Vold
dc.date.accessioned2020-09-25T12:11:25Z
dc.date.available2020-09-25T12:11:25Z
dc.date.issued2020-05-14en
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å belyse relasjonen mellom gehørfaget og utøvende virksomhet. Studien tar for seg hvordan gehørlærere på universitets- og høyskolenivå vektlegger denne relasjonen for sine studenter. Studiens hovedproblemstilling er: «Hvordan knytter gehørlærere gehørundervisning til studentenes utøvende praksis, og hvilke læringsstrategier presenteres for studentene?» For å belyse dette, benyttes kvalitativ forskningsmetode, med observasjon og intervju av fem informanter. Sentral teori knyttet til studien er sosial læringsteori, mesterlære, situert læring, dybdelæring og læringsstrategier. Funnene i studien gir grunnlag for å si at informantene ser gehørfaget som et støttefag for hovedinstrument. Informantene bruker hovedinstrument og relevant repertoar for å styrke relasjonen til utøvende virksomhet. Sang er en mye brukt strategi, og instrumentbruk i undervisningen bygger videre på ferdigheter etablert via sang. I tillegg vektlegges øvelser som styrker indre gehør, musikalsk orienteringsevne og oppfattelse av musikalske strukturer. Studentene skal tilegne seg både internaliserte ferdigheter og ulike strategier i gehørfaget. På sikt er det et mål at studentene skal bli sine egne lærere, og slik få en livslang læring. I tillegg er det et mål at gehørfaget er med på å utvikle en yrkesstolthet og musikerkompetanse hos studentene.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/19475
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universitetno
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.holderCopyright 2020 The Author(s)
dc.subject.courseIDMUS-3902
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114en_US
dc.subjectGehøren_US
dc.subjectGehørundervisningen_US
dc.subjectHørelæreen_US
dc.subjectAural trainingen_US
dc.subjectAural skillsen_US
dc.subjectEar trainingen_US
dc.subjectKvalitativen_US
dc.subjectVygotskyen_US
dc.subjectLave og Wengeren_US
dc.subjectWeinstin og Humeen_US
dc.subjectBruneren_US
dc.subjectBanduraen_US
dc.subjectDreyfusen_US
dc.subjectKarpinskien_US
dc.subjectInstrumenten_US
dc.subjectStrategien_US
dc.subjectStrategieren_US
dc.subjectMusikalske struktureren_US
dc.subjectOrienteringsevneen_US
dc.subjectFerdigheten_US
dc.subjectFerdigheteren_US
dc.subjectSamhandlingen_US
dc.subjectKompetanseen_US
dc.subjectRelevansen_US
dc.subjectStøttefagen_US
dc.subjectPraksisfellesskapen_US
dc.subjectTransferen_US
dc.subjectIntervjuen_US
dc.subjectObservasjonen_US
dc.subjectIndre gehøren_US
dc.subjectUtøveen_US
dc.subjectSpillen_US
dc.subjectOverføringsverdien_US
dc.subjectSituert læringen_US
dc.subjectMeningsdannelseen_US
dc.titleMed trygghet i gehøret - En kvalitativ studie om relasjonen mellom gehørfaget og studentenes utøvende virksomheten_US
dc.typeMastergradsoppgaveno
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel