Now showing items 1-20 of 162

  • Adverse effects of clear aligner orthodontic treatment – a literary review 

   Ali, Ula Bashar; Mohamed, Bushra Omar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-02)
   Background and aim: Orthodontic treatment with clear aligners has been increasingly popular since introduction in the late 1990 ́s. This literary review is aimed to study the adverse effects in connection to clear aligner treatment regarding white spot lesions, root resorption, periodontal status, pain and discomfort. Material and methods: Search in the PubMed, Cochrane Library and Embase databases ...
  • Adverse reactions to dental resin based materials 

   Nilsen, Lill Katrin; Eidissen, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Introduction: Dentists give dental treatment with resin-based materials to patients every day, and these materials are known to contain several substances that may cause unwanted reactions in human. Possible reactions in a shorter time limit are contact allergy and toxic contact dermatitis. Some plastic materials are also known to release substances which may have an estrogenic effect. Aim: The aim ...
  • Angst og depresjon blant norske tannlegestudenter 

   Risstad, Maria Skrove; Eckle, Line Hansen; Thune, Sara (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-20)
   Hensikten med denne studien var å undersøke symptomtrykk for angst og depresjon hos norske tannlegestudenter, og undersøke hvordan disse påvirkes av faktorene livstilfredshet, boforhold og nærmiljø, personlighet, skolerelatert stress og fysisk aktivitet. Det ble utsendt et spørreskjema til tannlegestudenter fra første til femte studieår ved UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Bergen og ...
  • Antibiotic Prescription among Norwegian Dentists (2010-2016) 

   Røberg, Eveline; Evensen, Tiril Colberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-20)
   Norwegian health authorities have a goal to reduce the total antibiotic use by 30% by 2020. Studies have shown that dentists contribute to about 8% of the total antibiotic consumption in Norway, which emphasizes the role of dentists to achieve a reduction in the use of antibiotics in the society. The antibiotic prescription pattern among Norwegian dentists from 2010 until 2016 have been mapped and ...
  • Antibiotic use and antibiotic resistance in dental practice 

   Ytreland, Kristian J. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-20)
   Antibiotic resistance in bacteria is an increasing problem in health care settings worldwide. After approximately 70 years of antibiotic use, the bacteria have developed mechanisms that let them survive antibiotic treatment. The use of antibiotics is an important factor in resistance development. Norwegian dentists prescribe approximately 5.3% of the total antibiotics consumed in the country. ...
  • Appen TannSkrekk: En undersøkelse av opplevd nytteverdi og brukervalg 

   Derouiche, Sonja; Strømme, Hanne Marit (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-18)
   Appen TannSkrekk er et selvhjelpverktøy for personer med mild til moderat tannbehandlingsangst utviklet ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Midt-Norge (TkMN) i 2017. TannSkrekk har som hensikt å hjelpe disse personene til en enklere tannbehandling gjennom valg av tilpasninger som kan benyttes i forbindelse med tannbehandling for å bedre kommunikasjon med tannhelsepersonalet. Denne oppgave ...
  • The association between children’s oral health and parents’ socioeconomic position in Northern Norway 

   Thomassen, Jeanett Kraukle; Larsen, Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-20)
   <p>Background: Dental caries is the most common chronic disease in children. In Norway there are government sponsored programs that give all children (0-18 years) free public dental treatment. This program seems to reduce the social gap in oral health compared to countries where dental treatment is paid out-of-pocket. There are indications that not all children in Norway benefit equally good from ...
  • Autotransplantasjon av visdomstenner. Litteraturgjennomgang og retrospektiv undersøkelse. 

   Tønne, Synne Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014)
   Bakgrunn: Denne masteroppgaven fokuserer på autotransplantasjon av visdomstenner med lukket apex hos voksne pasienter, og hvorvidt dette er et godt behandlingsalternativ for erstatning av hovedsakelig tapt første eller andre molar. Mål: Presentere autotransplantasjon som behandling i en allmenntannleges praksis, med fokus på den voksne pasient og bruk av modne visdomstenner som ...
  • Bacterial leakage in ex vivo teeth after apicoectomy using two tricalsium silicate-based cements as root-end filling materials 

   Tinnan, Tamar; Nergård, Siril; Ellingsen, Siri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014)
   Abstract Background The main cause of pulpal and periradicular pathosis are microorganisms and their by products in the root canal system. These have to be eliminated to promote healing. Because it´s impossible to achieve a bacteria-free root canal an additional goal of endodontic therapy is to seal the root canal system from the outside environment. Today the standard method for filling the ...
  • Behandling av pasienter med temporomandibulær dysfunksjon ved Universitetstannklinikken i Tromsø - Evaluering av kliniske rutiner og behandlingseffekt ved bruk av stabiliseringsskinne 

   Pedersen, Kaja Marlen; Gaup, Daniel Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
   Målsetning: Målet var å evaluere om de kliniske rutinene ved UTK ved behandling av TMD samsvarte med retningslinjer i vitenskapelig litteratur. Man ønsket i tillegg å evaluere behandlingseffekt. Studiet var begrenset til de pasientene som har blitt behandlet med stabiliseringsskinne. Materiale og metode: Dette var en retrospektiv studie basert på pasientjournaler før og etter behandling med ...
  • Behaviour Guidance Techniques in Dentistry to prevent the need of General Anesthesia 

   Jakobsen, Lise Bjørnåvold; Steinsund, Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   In this thesis we wanted to find out; "Are there guidelines on the use of behaviour guidance techniques in dentistry to prevent the need of General Anesthesia".
  • Benresorpsjonshemmende medikamenter og oral helse. En undersøkelse om kunnskap blant tannleger og fastleger i Troms fylke i 2012 

   Valio, Evie Charlotte Alseth; Sellin, Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-28)
   Introduksjon: målet med denne studien var å kartlegge kunnskapen om benresorpsjonshemmende medikamenters effekt på oral helse blant tannleger og fastleger i Troms fylke. Metoder: spørreskjemaer ble sendt til 144 tannleger og 146 fastleger, for å kartlegge deres kunnskapsnivå. Resultater: 69 tannleger og 28 fastleger deltok i undersøkelsen. Tannlegene viste seg å ha god kunnskap om benresorpsjonshemmende ...
  • Betydning av munntørrhet for den orale helse hos eldre 

   Aanerød, Turid Norstad; Lorentzen, Thea Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-03)
   Mange eldre i dag plages med munntørrhet. Vi vet at saliva har stor betydning for vår orale helse og livskvalitet, og det er derfor viktig å kunne identifisere en munntørr pasient. Denne masteroppgaven er en litteraturstudie som tar for seg årsaker, konsekvenser og tiltak ved munntørrhet hos eldre. Årsakene til munntørrhet er mange og ulike. Den viktigste årsaken er bruk av legemidler. I tillegg ...
  • Biodentine(tm) as a root-end filling 

   Osen, Trond Bjørvik; Astrup, Ina Iselin; Knutssøn, Carl Haavard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-07)
   Aim and hypothesis: The purpose of this study is to evaluate Biodentine™ as a root-end filling. The working hypothesis is that Biodentine™ provides apical bacterial seal as MTA when applied in root-end filling therapy.
  • Bone modifying techniques in the anterior maxilla prior to implant placement : a literature review 

   Ikdahl, Åsmund Haavik; Ellingsen, Stig Aanerød; Åkre, Yngve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-29)
   Abstract: Objective: The aim was to describe the different bone enhancing techniques for improving the alveolar bone and gingival characteristics prior to implant placement Material and methods: A MEDLINE and PubMed English language peer-reviewed literature search was conducted. Hand searches of the reference lists in some selected articles were also conducted. The literature search was sorted ...
  • Bruk av glukokortikoider i oral medisin 

   Aaøyen, Øyvind; Johansen, Hanna P.; Dragland, Lars Roger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2023-05-02)
   Denne masteroppgaven tar for seg konsensus i bruk av glukokortikoider blant norske spesialister, retningslinjer og hva som finnes i litteraturen. Videre ønsker vi å sammenligne behandling av oraleslimhinne lidelser med glukokortikoider og ikke-steroidholdige alternativer. Metoden som ble brukt i denne undersøkelsen var en spørreundersøkelse sendt til spesialistene i Norge som oftest har konsultasjoner ...
  • Caries risk assessment: why, when and how? 

   Antonsen, Grethe Marie; Hunstad, Marie Nøvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-15)
   This literature study reviewed papers on caries risk assessment on patients` above 18 years published between 2000 and 2010. In the present study three different methods are discussed: The Cariogram, CAMBRA ( Caries Management By Risk Assessment) and the UIT – method (University of Tromsø). The purpose of caries risk assessments are to find out which risk level the patient has and try to lower the ...
  • Chairside prophylaxis at dental clinics in Nordland, Troms and Finnmark : evidence based routines? 

   Engesbakk, Anders; Høgstad, Izabel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   This study looks into how the clinics in the three northernmost counties carry out their chairside prophylactic routines, and if it is in accordance with available literature.
  • Classification of severe tooth discolorations and treatment options 

   Tran, Huy Quoc; Jenssen, Lotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-09)
   In this literature study, a classification of severe discolorations and a summary over the options for different dental treatments have been described. Various causes of these severe discolorations are presented and how the mechanisms behind tooth discolorations affect the outcome of a treatment or treatment options. Finally, the aesthetic outcome of a possible bleaching treatment of the different ...
  • Clinical management of the adult patient with dental anxiety 

   Tvermyr, Kathrine; Hoem, Anna Frydendal; Elde, Kine Marlén (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-07)
   Abstract Background: Dental anxiety is a prevalent issue which every dental practitioner will face. As dental anxiety involves personal consequences for the affected patients - as well as hampering the clinical performance of the dental profession – this matter should be taken seriously and dealt with accordingly. The treatment of dental anxiety thus should be within the competence of the general ...