• Norwegian Air Shuttle ASA. Strategisk analyse og anvendelse av teori om prisdiskriminering 

      An, Wen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-26)
      De fleste markeder preges av konkurranse fra aktører som tilbyr et like produkt, og konkurranseintensiteten økes for mange bedrifter i samme marked. For å styrke sin konkurranseposisjon i markedet, er det avgjørende at bedrifter har klart formulerte strategier. Denne utredningen tar utgangspunkt i en spesifikk bedrift, Norwegian Air Shuttle ASA (heretter kalt Norwegian), som er et norsk flyselskap ...