• Innkjøpssamarbeid mellom ICA og NorgesGruppen - Hvordan påvirkes forbruker? 

      Arild, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-02)
      I denne oppgaven undersøker jeg hvilke effekter det dagsaktuelle innkjøpssamarbeidet mellom ICA og NorgesGruppen har på utsalgsprisen i dagligvaremarkedet. Oppgaven har en teoretisk tilnærming, og analysen er gjort på bakgrunn av både norsk og internasjonal litteratur. I tillegg til å ta for meg det nevnte innkjøpssamarbeidet har jeg sett på hvordan kjøpermakt blir påvirket av egne merkevarer og ...