Now showing items 1-1 of 1

    • Styret og daglig leder: Roller og ansvar i arbeidet med intern kontroll 

      Beisvåg, Ida Fløan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-02-14)
      En empirisk undersøkelse av rolle- og ansvarsfordelingen mellom styret og daglig leder. I hovedsak er det hentet inn primærdata ved hjelp av spørreskjema som daglig leder og styrets leder i seks nord-norske kraftselskap fikk tilsendt per e-post. Det er også hentet inn sekundærdata om styrets rangering og aksjeselskapets resultatmargin fra Proff Forvalt. Studien viser at styret og daglig leder ...