Now showing items 1-1 of 1

    • Ny inntektsstandard – ny tidfesting? En sammenligning av IFRS 15 og gjeldende internasjonale inntektsstandarder 

      Bell, Cathrine; Forfang, Karoline Marselie Karde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-28)
      I 2002 startet IASB og FASB et prosjekt med formål å etablere et felles internasjonalt regnskapsspråk. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers er del av dette harmoniseringsprosjektet. Standarden presenterer et omfangsrikt regelsett for regnskapsmessig behandling av inntekt fra kundekontrakter. Nåværende inntektsstandarder innen IFRS er kritisert for ikke å gi tilstrekkelig informasjon om ...