Now showing items 1-1 of 1

    • Verdivurdering av Aker Seafoods ASA 

      Karlsen, Ingvild Elise; Bergum, Elin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
      Formålet med vår masteroppgave er å gjennomføre en verdivurdering av Aker Seafoods ASA. Selskapet er en av de største aktørene innenfor fiskeindustrien i Norge, og næringen er en viktig del av Norges økonomi. Vi starter analysen med å utrede bakgrunnen for problemstillingen, hvilke metode og teori vi benytter, samt presentere selskapet og bransjen. Videre anvender vi ulike verdivurderingsmodeller ...