Now showing items 1-1 of 1

    • Nye regler for utdeling av utbytte (aksjeloven § 8-1) : En analyse av utbyttepraksis og lovendringens praktiske betydning 

      Bjørkly, Mads Andreassen; Isaksen, Hugo Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-29)
      I 2013 innførte justis- og beredskapsdepartementet omfattende endringer av aksjeloven. Blant annet fikk utbytteparagrafen et krav til skjønnsmessig vurdering av forsvarlig egenkapital og likviditet. Dette har resultert i nye problemstillinger som må drøftes og utredes. Oppgaven fokuserer hovedsakelig på reglene for utbytte og selskapskapitalens størrelse. Mer spesifikt analyseres sammenhengen mellom ...