Now showing items 1-1 of 1

    • Mens vi venter på at Bitcoin skal ta over verden. Finnes det faktorer som kan forklare Bitcoins avkastning og handelsvolum? 

      Larssen, Ole Martin; Blindheim Thrygg, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-31)
      Teamet for denne oppgaven er å undersøke forhold som påvirker avkastning og handelsvolum for kryptovalutaen Bitcoin. Vi forsøker å si noe om årsak og virkning i denne sammenhengen. Det er gjort liknende studier, men de fleste er to til fem år gamle, og kun et fåtall tar for seg årsak og virkning. Dersom en investor kjenner til om avkastningen og handelsvolum kan forklares av realøkonomiske variabler ...