Now showing items 1-1 of 1

    • Konkurranse mellom flyplasser i Europa. En beskrivelse av flymarkedet 

      Bogstrand, Thomas Bent Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
      Konkurranse mellom flyplasser er et veldig bredt tema som har vært et begrep i endring de siste årene. Det har kommet flere og flere studier som tar for seg emnet med mange forskjellige vinklinger. Denne oppgaven tar for seg utviklingen av luftmarkedet de siste årene for så å se på hvordan flyplasser tilpasser seg i et marked som er i stadig utvikling. Det blir diskutert hvordan markedet så ut fra ...