• Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide. Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS 

      Borch, Ingvild M.N.; Haglind, Linn Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-30)
      I denne oppgaven har vi gjort en empirisk undersøkelse der vi har sett på viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide. Regnskapet er et av de viktigste styringsverktøyene i selskapet. Ved feil i regnskapet foreligger det store risikoer. Beslutninger kan bli tatt på feil grunnlag, noe som kan gi alvorlige konsekvenser for selskapet. Målet vårt i denne oppgaven har vært å vise hvordan man kan minimere ...