Now showing items 1-1 of 1

    • Verdsetting av nordnorske oppdrettsselskap. En studie av SalMar Nord AS, Lerøy Aurora AS, Salaks AS og Flakstadvåg Laks AS 

      Skuggedal, Christian; Borhaug, Stian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-06-01)
      Formålet med denne masteroppgaven går ut på verdsettelse av lakseoppdrettselskapene SalMar Nord AS, Lerøy Aurora AS, Salaks AS og Flakstadvåg laks AS. Beregningene tar utgangspunkt i offentlig tilgjengelig regnskapsinformasjon. Oppgaven vil i tillegg vise en sammenligning av de aktuelle selskapenes nøkkeltall på lønnsomhet. Vi formulerer problemstillingen som: «Hva er verdien av egenkapitalen til ...