Now showing items 1-1 of 1

    • Samisk tradisjonellkunnskap kan være nøkkelen til en bærekraftig samisk reindriftsnæring 

      Buljo, Risten Marie Mikkelsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-29)
      Denne masteroppgaven handler om å kunne anvende samisk tradisjonell reindriftskunnskap, innenfor strategifaget. Deretter kunne knytte denne kunnskapen inn til en kunnskapsverdikjedemodell. Kunnskapsverdikjedemodellen kan brukes som et strategiverktøy, til å utvikle en reindriftsstrategi basert på den samiske tradisjonelle kunnskapen. Hensikten med denne strategien er å kunne bidra til å oppnå en ...