Now showing items 1-1 of 1

    • Regnskapsmessig behandling av omorganiseringer innad i konsern : en undersøkelse av revisors profesjonelle skjønn 

      Collin, Marte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-06)
      Formålet med denne studien har vært å undersøke hvordan revisjonsselskaper vurderer den regnskapsmessig behandlingen av omorganiseringer innad i konsern. Det være seg om omorganiseringen skal regnskapsføres til transaksjon eller kontinuitet. Dette for å undersøke om revisors profesjonelle skjønn er i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. I tillegg har studien kartlagt om regnskapsmessig ...