Now showing items 1-1 of 1

    • Effektivitetsanalyse av børsnoterte norske sparebanker 

      Dimmen, Carina; Nybø, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
      Denne studien analyserer effektiviteten til norske børsnoterte sparebanker i perioden 1998-2005. Det er den første studien som analyserer effektiviteten til børsnoterte sparebanker som utsteder grunnfondsbevis. Det er i tillegg utført to litteraturstudier, der den ene ser på tidligere effektivitetsstudier av banker i Norge, og den andre ser på tidligere studier av sammenhengen mellom effektivitet ...